poniedziałek, 17 czerwca 2019

65 - lecie OSP Słotwina... RELACJAW pierwszy weekend maja
(4 - 5.05.2019r.)
 jednostka OSP Słotwina obchodziła wyjątkowy jubileusz, 65- lecie swojego istnienia.
W sobotnie popołudnie,
4 maja przed strażnicą zebrali się pierwsi strażacy.


O godz. 13.45 wszyscy zgromadzeni ruszyli w kierunku kościoła. 

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyła się uroczysta Msza Święta, w intencji strażaków, którą poprowadził proboszcz parafii ks. Mieczysław Grabowski oraz pochodzący ze Słotwiny ks. Stanisław Binda.Po Nabożeństwie druhny i druhowie z OSP Słotwina udali się do strażnicy, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów.
Towarzyszyła im orkiestra dęta, a także poczty sztandarowe z zaproszonych jednostek, członkowie LKS Sokół Słotwina, panie z KGW Słotwina, przedstawiciele władz, goście i mieszkańcy.
Nad bezpieczeństwem uczestników  czuwała policja.

- Minęło 65 lat, jak nasi ojcowie postanowili założyć OSP w Słotwinie. Czas nieubłaganie przerzedza szeregi tych, którzy towarzyszyli narodzinom naszej jednostki, tych, którzy tworzyli sekcje nowej organizacji społecznej, która za swój cel obrała sobie obronę drugiego  człowieka przed klęskami żywiołu. - rozpoczęły druhny - Cieszymy się, że możemy brać udział w tak ważnej dla nas uroczystości. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej wieloletniej pracy druhów, członków oraz Was Drodzy Mieszkańcy, możemy pochwalić się wspaniałym rozwojem, jaki został przez te 65 lat osiągnięty. Jesteśmy dumne z naszej jednostki i mamy ogromną nadzieję, że kolejne lata będą równie owocne. 

Następnie dowódca uroczystości Komendant Gminny druh Przemysław Jagosz złożył Prezesowi Gminnego Zarządu OSP, druhowi Janowi Górze raport o rozpoczęciu uroczystości.


Przy dźwiękach "Mazurka Dąbrowskiego" poczet sztandarowy złożony z druhów OSP Słotwina dokonał podniesienia flagi państwowej na maszt.
Kolejno głos zabrał druh Jan Binda, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie,  który przywitał poszczególne delegacje i zaproszonych gości. Następnie przedstawił zarys historyczny jednostki.HISTORIA OSP Słotwina


Ochotnicza Straż Pożarna w Słotwinie założona została w dniu 24 kwietnia 1954 r. Pierwszym komendantem był druh Andrzej Caputa. Na początku jednostka liczyła 42 obywateli wioski.


Pierwszym zakupionym sprzętem była ręczna sikawka i kilka odcinków węża.
1 sierpnia 1954r. odbyła się oficjalna uroczystość założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie, na którą przybyło bardzo dużo jednostek OSP z okolicznych miejscowości oraz liczni mieszkańcy wsi.

Dzięki ofiarności działalności członków, w krótkim okresie czasu jednostka wzbogaciła się o nowy sprzęt, który został przydzielony, a częściowo zakupiony z własnych środków finansowych.


W dniu 15 maja 1955r. odbyła się uroczystość przekazania dla OSP motopompy. Ze środków uzyskanych podczas imprezy zakupiono sztandar.
Ze względu na brak własnego pomieszczenia, sprzęt jednostka składowała na prywatnej posesji obok obecnej szkoły.

Jubileusz 5-lecia swego istnienia, jednostka obchodziła już bogata w remizę (wybudowaną w czynie społecznym w 1957r.), motopompę, sikawkę ręczną, konny wóz gaśniczy oraz dostateczną ilość węży i innego drobnego sprzętu gaśniczego.W 1962 r. wybudowany został zbiornik przeciwpożarowy o poj. 100 m3. Następnie przystąpiono do kapitalnego remontu budynku (Sokolni) obecnej siedziby OSP.
W pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia OSP Słotwina trzy razy brała udział w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych i we wszystkich zawodach na szczeblu powiatowym.

Działalność jednostki została dostrzeżona przez prasę. W sierpniu 1965r. w Gazecie Krakowskiej ukazał się artykuł opisujący wielkie zaangażowanie strażaków OSP Słotwina w rozwój jednostki.

W 1968r., jednostka otrzymała od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Żywcu samochód marki Dodge, który po przeprowadzeniu remontu był sprawny i służył strażakom do 1975r., kiedy to został wymieniony na samochód Star 25.


W 1979r. stanowisko prezesa objął druh Władysław Śliwa, zaś funkcję naczelnika objął druh Jan Pawlus.

W maju 1984r., w jubileusz 30-lecia , oddano do użytku rozbudowaną remizę, która powstała dzięki zaangażowaniu członków OSP i poparciu finansowemu ówczesnych władz.Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Żywcu widząc zapał strażaków, w 1986r. wymieniła samochód na nowszy, w dodatku beczkowóz.


W 1991r funkcję prezesa objął druh Mieczysław Zuziak, zaś funkcję naczelnika druh Jan Binda. W tym czasie dokończono budowę sanitariatu w obiekcie Sokolni.
Kolejna wymiana samochodu nastąpiła w 1992r. Tym razem na Star 66.
Z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia, strażacy otrzymali nowy sztandar, ufundowany przez mieszkańców wsi, którzy w ten sposób chcieli podziękować druhom za zaangażowanie w prace społeczne, dzięki którym zmienia się wizerunek wsi, za ofiarność i oddanie służbie w obronie drugiego człowieka.

Kolejne dziesięć lat, to dalsze remonty obiektu, wymiana okien w remizie i sali, wymiana stropu i cały czas dążenie do posiadania lepszego i nowszego samochodu.

W uroczystość 50-lecia, w 2004r.  przekazano jednostce samochód Star 266 po karoserii. Tutaj do jego pozyskania w dużej mierze przyczynił się ówczesny komendant PSP w K-cach bryg. Jeremi Szczygłowski oraz naczelnik PSP w Żywcu bryg. Adam Lach.

W 2006r. nastąpiła zmiana na funkcji prezesa. W miejsce druha Mieczysława Zuziaka powołany został Jan Pawlus.

W kolejnych latach  wyremontowano zaplecze kuchenne, a także zakupiono samochód ratownictwa technicznego Volkswagen T4. Wyposażenie w sprzęt to zasługa własna jednostki oraz Wojewódzkiej Komendy PSP w K-cach i UG Lipowa.

2011 rok to wybory nowego zarządu. Prezesem został druh Jan Binda, a naczelnikiem druh Tomasz Semik. W 2014 r. naczelnikiem został druh Marcin Jakóbiec.

W 2014r. jednostka obchodziła jubileusz 60-lecia. Przed tą uroczystością wykonano liczne prace społeczne na rzecz jednostki, m.in.: remont garażu (położenie posadzek z płytek, wykonanie lamperii, malowanie i wymiana oświetlenia) i sali (likwidacja sceny, wykonanie wylewek, położenie płytek i paneli, żywiczny tynk w miejsce boazerii, częściowa wymiana i renowacja stolarki. Na zewnątrz obiektu położono tynk akrylowy i żywiczny na trzech ścianach, pomalowano podbitki, okna i ogrodzenie od drogi. Ułożono również kostkę brukową zarówno przed wejściem głównym do sali, jak i przed garażem).
W 2015r. wykonano remont kapitalny samochodu Star 266, na który środki jednostka miała z KSRG oraz częściowo z własnego wkładu i od urzędu gminy.
Ostatnie lata to ciągła praca nad upiększaniem obiektu: wyremontowano salkę na poddaszu, klatkę schodową, wymieniono bramę wjazdową garażu na większą, wyremontowano zaplecze sanitarne szatni, wejście główne oraz wymieniono okna w kuchni. Wykonano także ogrzewanie garażu i  wymieniono okna. Wykonano również projekty i pozwolenia budowlane na rozbudowę oraz nowe pokrycie dachowe nad garażem.

W chwili obecnej jednostka posiada 48 członków czynnych, 45 członków wspierających, 1 członka honorowego i 16 członków MDP chłopców i dziewcząt. Jednostka od 2008r. należy do KSRG, a od 2013r. posiada status organizacji pożytku publicznego.


OSP Słotwina może pochwalić się zespołem ratownictwa medycznego, dzięki któremu mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpiecznie.Druhny i druhowie biorą aktywny udział w zawodach, m.in. gminnych uzyskując wysokie miejsca na podium.


Strażacy  bardzo angażują się w życie lokalnej społeczności,  zabezpieczają wydarzenia, uczestniczą w festynach, gdzie  prezentują przed publicznością swoje umiejętności.

Zdecydowanie strażacy z OSP Słotwina są zawsze tam gdzie ich potrzeba.


Na zakończenie Jan Binda podziękował wszystkim strażakom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w działalność jednostki OSP w Słotwinie.

Uczczono  także minutą ciszy  wszystkich, którzy nas już opuścili.

Kolejno przyszła pora na medale, odznaki i wyróżnienia.

Złote i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa, a także nadano odznaki "Strażak Wzorowy"powędrowały do wyróżnionych strażaków.

Wręczono także specjalne dyplomy z podziękowaniami:
=> za zaangażowanie i wkład pracy społecznej na rzecz OSP Słotwina
oraz
=> za szczególne osiągnięcia w szkoleniach i zawodach.

Pamiętano także o statuetkach za zasługi i pomoc jednostce,  które wręczono tym, którzy przyczynili się do rozwoju OSP.
Po uroczystym oznaczeniu, strażacy złożyli podziękowania prezesowi Janowi Bindzie.


Następnie głos zabrali zaproszeni goście.Na ręce prezesa OSP Słotwina złożono listy  gratulacyjne oraz prezenty.W uroczystości udział wzięło wiele osobistości, m.in.:

st. bryg. Krzysztof Grygiel - komendant PSP w Żywcu, bryg. Jeremi Szczygłowski - z-ca Kom. Śląskiego PSP w K-cach, Andrzej Kalata - prezes Zarządu Powiatu Związku OSP w Żywcu i starosta żywiecki, Marian Knapek - radny powiatowy i nadleśniczy Nadleśnictwa Węgierska Górka, Małgorzata Pępek- poseł na Sejm RP, Jan Góra - wójt gminy Lipowa i prezes Gminnego Zarządu OSP, a także Danuta Knapek - dyr ZSP w Słotwinie, Maria Binda Sapeta - radna i sołtys Słotwiny, Andrzej Binda- przew. rady gminy, Piotr Caputa - radny, Mateusz Jura - prezes LKS Sokół, Zofia Semik - przew. KGW Słotwina, ks. Mieczysław Grabowski - proboszcz parafii w Słotwinie oraz ks. Stanisław Binda - z parafii w Osieku Górnym.


Na jubileusz przybyły jednostki: OSP Lipowa, OSP Leśna, OSP Sienna, OSP Ostre, OSP Kalna, OSP Łodygowice, OSP Godziszka,  OSP Buczkowice, OSP Bystra, OSP Meszna, OSP Pietrzykowice, OSP Radziechowy,  a także delegacje ze Słowacji - DHZ Radostka i Oszczadnica .

Wśród pocztów sztandarowych pojawili się przedstawiciele LKS Sokół Słotwina.
Podczas obchodów nie zabrakło członkiń KGW Słotwina  i licznie przybyłych mieszkańców.


Oficjalną część obchodów zakończyła  parada wozów bojowych.

Na sali OSP Słotwina czekały już odświętnie nakryte stoły. W kuchni, jak zawsze królowała szefowa Anna Paciorek, która zadbała o pyszności na talerzach. A dzięki pomocy ze strony młodych strażaczek  wszystko znajdowało się w porę na stołach.  
Po obiedzie, podano kawę, herbatę i domowe ciasto.  


Sobotnie spotkanie było okazją do rozmowy,  wspomnień, a także do podyskutowania o nadziejach związanych z przyszłością jednostki. I tak w niezwykle radosnej atmosferze minął pierwszy dzień jubileuszu.

Następnego dnia, w niedzielę 5 maja 2019r. ciąg dalszy świętowania.  Tego dnia wystąpiły przedszkolaki z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Słotwinie. Jak zawsze mali artyści zaprezentowali fenomenalny występ. Nie zabrakło pięknych recytacji, głośnego śpiewu i wesołego tańca.


Starszaki zebrały zasłużone, gromkie brawa.

Następnie wręczyli strażakom piękne kartki z życzeniami i upominkami.Dla dzieci przygotowano słodki poczęstunek.

Jak widzicie na zdjęciach, młode pokolenie ma niesamowite pokłady energii.

Oczywiście nie mogło zabraknąć występu członkiń KGW Słotwina. Tradycyjnie Panie czarowały pięknymi głosami, radosnymi pieśniami i olśniewającymi strojami.
Podczas jubileuszu chętni składali w księdze pamiątkowej okolicznościowe wpisy .W niedzielne popołudnie goście mogli rozkoszować się kiełbaskami i karczkami z grilla.


Jubileusz 65-lecia OSP w Słotwinie przeszedł do hitorii. To były wyjątkowe dwa dni... uroczyste, radosne i pełne wspomnień.Drodzy Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Słotwinie! 

Prosimy przyjmijcie  od nas najszczersze gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu i podziękowania za trud, poświęcenie i odwagę. 

Z całego serca życzymy Wam dużo zdrowia, wytrwałości i siły, satysfakcji ze służby oraz tyle samo powrotów z akcji co wyjazdów.
A teraz zapraszamy Was do galerii - KLIKNIJ TUTAJ, gdzie czeka na Was więcej zdjęć obchodów 65-lecia OSP Słotwina.  

ŹRÓDŁO:
Historia OSP Słotwina - OSP Słotwina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Możesz komentować ze swojego konta, anonimowo, lub wpisując imię/ nick zaznaczając "nazwa/adres". Nie odpowiadamy za treść komentarzy czytelników. Komentarze wulgarne nie będą publikowane.

Dziękujemy za komentarz :)
Pozdrawiamy i zapraszamy ponownie :)