poniedziałek, 2 lipca 2018

Sprzęt ratowniczy dla OSP...


Kilka tygodni temu w Katowicach Wójt Gminy Lipowa Jan Góra podpisał umowę w związku z pozyskaniem przez Gminę Lipowa
 35 630,10 zł (wkład własny Gminy Lipowa 1% tj. 359,9 zł) na sprzęt dla jednostek OSP. 
Było to możliwe dzięki zaangażowaniu Przemysława Jagosza - Komendanta Gminnego OSP Lipowa oraz władz gminy.  


Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości  (Ministerstwo Sprawiedliwości) w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

W piątek, 29 czerwca 2018r. w budynku Urzędu Gminy Lipowa nastąpiło przekazanie  jednostkom OSP z naszej gminy nowoczesnego sprzętu do ratowania zdrowia i życia ludzi w postaci:
  4 defibrylatorów, 3 specjalistycznych toreb ratowniczych oraz szyn Kramera. 
 OSP Lipowa otrzymała piłę, która została zakupiona dodatkowo z budżetu gminy. 

- Jednostki OSP, które są praktycznie w każdym sołectwie, zawsze są pierwsze na miejscu wypadków, czy innych zdarzeń. Dlatego powinny dysponować jak najlepszym sprzętem. Wszystko jednak wiąże się z kosztami. Dlatego cieszy te kilka zakupionych ze środków zewnętrznych urządzeń, zwłaszcza defibrylatory. Jak tylko nadarzy się okazja to ponownie będziemy starać się o środki zewnętrzne dla naszych jednostek. – mówi Jan Góra Wójt Gminy Lipowa. 


Sprzęt ten zdecydowanie poprawi skuteczność działania strażaków ochotników. Teraz druhowie będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej działać oraz służyć mieszkańcom naszej gminy w sytuacjach kryzysowych ratując najcenniejszy dar, jakim jest ludzkie życie.

ŹRÓDŁO:
UG Lipowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Możesz komentować ze swojego konta, anonimowo, lub wpisując imię/ nick zaznaczając "nazwa/adres". Nie odpowiadamy za treść komentarzy czytelników. Komentarze wulgarne nie będą publikowane.

Dziękujemy za komentarz :)
Pozdrawiamy i zapraszamy ponownie :)