środa, 1 kwietnia 2015

Sprawdzian Szóstoklasistów ... ARKUSZE I WYNIKI !

Dzisiaj szóstoklasiści mają bardzo ważny dzień! Sprawdzian podsumowujący ogólną wiedzę  nabytą w czasie sześciu lat nauki w szkole.  I chociaż dzisiaj 1 kwietnia, to wcale nie jest żart primaaprilisowy !!!


Punktualnie o godz. 9.00 uczniowie szóstych klas szkół podstawowych rozpoczęli pisać swój pierwszy (nie licząc sprawdzianu na koniec trzeciej klasy) poważny egzamin. W tym roku arkusze zostały przygotowane zgodnie z Nową Podstawą Programową i różnią się od tych z lat poprzednich. 

JAK ZATEM WYGLĄDA NOWY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY ?

Sprawdzian szóstoklasisty 2015 składa się z dwóch części. Pierwsza  z nich  zawiera zadania z języka polskiego  i matematyki - co istotne, podstawę  dla wielu zadań stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.  Zadania mają formę zamkniętą i otwartą, w tym z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna. Czas na rozwiązanie pierwszej części to 80 min. Uczniowie z dysfunkcjami mają wydłużony czas pisania sprawdzianu do 120 min.

Następnie przewidziana jest przerwa, po której uczniowie przystąpią do drugiej części sprawdzianu. Egzamin będzie zawierał zadania z języka obcego - tego, którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.  W tej części - we wszystkich zadaniach będzie trzeba wybrać jedna poprawną odpowiedź.  Egzamin z języka obcego będzie trwać 45 min. Uczniom z dysfunkcjami wydłużono czas do 70 min.


Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkowe, ale jego wynik nie ma wpływu na dalszą edukację, jeżeli uczeń przystępuje do egzaminu w swoim rejonie. W przypadku chęci uczestniczenia do innej szkoły (poza swoim rejonem, prywatnej bądź społecznej) może być brana pod uwagę liczba uzyskanych punktów. Prace zostaną sprawdzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 
Specjalne zaświadczenia z uzyskaną liczbą punktów uczniowie otrzymają na zakończenie roku wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. 

Drodzy Szóstoklasiści !!!

Trzymamy za Was kciuki !
Powodzenia !
Połamania długopisów :) 

A obok list, który napisał do Was Rzecznik Praw Dziecka - Pan Marek Michalak - KLIKNIJ !

***

A oto zestawy zadań z dzisiejszego sprawdzianu szóstoklasistów:

JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA

SP-1-152 - Arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - KLIKNIJ

SP-2-152 - Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  - KLIKNIJ

SP-4-152 - Arkusz dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt - KLIKNIJ

SP-5-152 - Arkusz dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt - KLIKNIJ

SP-7-152 - Arkusz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących -  KLIKNIJ

SP-8-152 - Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim -  KLIKNIJ


JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY 
KLIKNIJ

***

WYNIKI - KLIKNIJŹRÓDŁO:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Możesz komentować ze swojego konta, anonimowo, lub wpisując imię/ nick zaznaczając "nazwa/adres". Nie odpowiadamy za treść komentarzy czytelników. Komentarze wulgarne nie będą publikowane.

Dziękujemy za komentarz :)
Pozdrawiamy i zapraszamy ponownie :)