wtorek, 7 maja 2013

Kościół w Słotwinie

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W SŁOTWINIE


adres: Słotwina 212, 34-324 Lipowa

tel. (33) 867 12 72

proboszcz: ks. Mieczysław GrabowskiMSZE ŚWIĘTE:
niedziela - godz. 8.30 i 10.30
poniedziałek, środa, piątek – godz.18.00
wtorek, czwartek, sobota – godz. 7.00


 
Parafia w Słotwinie jest jedną z najmłodszych w diecezji bielsko-żywieckiej.

Kościół wzniesiono tuż obok najstarszej kaplicy w Słotwinie ( z 1900r.), stojącej na skrzyżowaniu dróg, w samym środku malowniczo położonej miejscowości. Pierwotnie wieś należała do parafii św. Bartłomieja w Lipowej i tam właśnie parafianie uczestniczyli w ważniejszych uroczystościach. 

 W 1983r. rozpoczęto tutaj budowę domu katechetycznego, by mali słotwinianie nie musieli chodzić na religię do miejscowości oddalonej o kilka kilometrów. 
Nieprzerwanie od 2005r. do dnia dzisiejszego, trwają działania mające na celu dostosowanie punktu katechetycznego do potrzeb plebanii, kancelarii parafialnej oraz wyposażenia zakrystii.

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla najstarszych mieszkańców wsi było odnowienie starej kaplicy, która istnieje już od 1900 r. - to z tym miejscem wiążą się wspomnienia budujące historię wioski.


O własnym kościele słotwinianie myśleli od dawna. Myśl tę postanowili zmienić w czyn, kiedy zbliżał się Rok Wielkiego Jubileuszu 2000 - kościół powstał jako jego wotum i pamiątka. Inicjatorem budowy był ks. kan. Jan Krysta oraz parafianie, którzy w roku 1999 rozpoczęli dzieło. Kościół został wybudowany w 11- miesięcy. W 2000r. stan surowy świątyni został poświęcony. 


Przez następne lata trwało wykańczanie kościoła, i tutaj również wielką zasługę mieli parafianie, którzy przyczynili się do obecnego wyglądu świątyni. Parafianie oraz organizacje społeczne ufundowali między innymi okna.


W roku 2005 ksiądz Mieczysław Grabowski (z parafii w Lipowej,w której był od 2002r.), został skierowany przez biskupa do utworzenia ośrodka duszpasterskiego w Słotwinie. Fakt ten nastąpił już rok później. 

Kolejnym celem było utworzenie parafii. To zaś droga ciężkiej i żmudnej pracy od podstaw - nie tylko ze strony księdza, ale i wszystkich wiernych. Mieszkańcy aktywni włączyli się w tworzenie lokalnej społeczności kościelnej, gdyż dano im możliwość realnego uczestnictwa w poszczególnych grupach przyparafialnych. Ksiądz Grabowski rozpoczął pracę z dziećmi, podejmując naukę w szkole w Słotwinie, a później tworząc grupy wspólnotowe: Dzieci Maryi, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, oddział Akcji Katolickiej. W tych trudach tworzenia wspólnoty wielką pomocą były grupy różańcowe, zespół charytatywny, rada duszpasterska i ministranci. Każdy - bez względu na wiek - mógł więc uczestniczyć czynnie w życiu społeczności.

Dnia 8 grudnia 2008r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, parafia została erygowana, natomiast 14 grudnia 2008r. ks. prał. Stanisław Bogacz, odczytał dekret powołujący parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie. Parafia została przyjęta do grona parafii dekanatu radziechowskiego. 

Pierwszym proboszczem parafii NSPJ został dotychczasowy administrator ks. Mieczysław Grabowski. Od początku życia parafialnego proboszcz stara się łączyć budowanie wspólnoty z upiększaniem świątyni. Efekty tych starań widać w zaangażowaniu duszpasterskim parafian oraz coraz to piękniejącej świątyni. 

Zanim podjąłem ostateczną decyzję o wystroju naszego kościoła, wielokrotnie wczytywałem się w Bulę ogłaszającą Wielki Jubileusz Roku 2000 ( Incarnationis Mysterium, Jan Paweł II) - mówi ks. Mieczysław Grabowski  - Kościół powstał jako wotum Roku Jubileuszowego stąd też wystrój kościoła nawiązujący do tego wielkiego wydarzenia. Nie można zrozumieć Tajemnicy wcielenia bez odniesienia do Boga Ojca i Ducha Świętego".


Wchodząc do kościoła przyciąga uwagę przestronny ołtarz. W prezbiterium Trójca Święta: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.Bóg przemówił przez swojego syna Jezusa Chrystusa.

 
Na ścianie namalowany Bóg Ojciec. Na symbolice Księgi Pisma Świętego wykonanej z marmuru ( waga 2,7 ton !) umieszczony jest obraz Serca Pana Jezusa. Najświętsze Serce najpierw czczone było w sposób szczególny w kaplicy od 1990r. 
Aktualnie nad księgą widnieje rzeźba Ducha Świętego, w przyszłości będzie to płaskorzeźba z marmuru. 
Chrystus pozostał w Eucharystii. 
Jest obecny w tabernakulum.
Na drzwiczkach widnieje napis Jubilaeum A.D. 2000 i słowa Christus, Hodie, Heri, Semper ( czyli Chrystus, Wczoraj, Dziś, Na wieki). O obecności Chrystusa przypominają lampy wieczne.


Boczny ołtarz poświęcony Miłosierdziu Bożemu z obrazem Jezusa Miłosiernego i św. Faustyną. Wykonany z marmuru symbolizuje Dzienniczek Św. Faustyny. 


Poniżej w Relikwiarzu znajdują się relikwie: św. Ojca Pio, św. Faustyny, Błogosławionych Pastuszków, Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Marii od Apostołów oraz św. Filipa Smalone.


Drugi boczny ołtarz poświęcony jest Matce Bożej symbolizującej Encyklikę Jana Pawła II - Matka Odkupiciela. 

  

Przed obrazem stoi relikwiarz Jana Pawła II. Całe prezbiterium to również ołtarz soborowy, ambona, chrzcielnica i balustrady komunijne wykonane z marmuru. 

 
 
W kościele na ścianach znajdują się ręcznie rzeźbione stacje drogi krzyżowej.
Dnia 30 kwietnia 2013r. zainstalowano nowe organy, które przypłynęły ze Stanów Zjednoczonych. Organy posiadają 2 manuały, 27 głosów i 4 dyspozycje głosów- American Classic, English Cathedral, French Cathedral i Barogue. 


Dopełnieniem wyposażenia są nowe dzwony. Największy z nich dedykowano Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - w nawiązaniu do wezwania patronalnego parafii, które przypomina także wystrój głównego ołtarza.
Średniemu dzwonowi nadano imię „Faustyna”. W słotwińskiej parafii apostołka Bożego Miłosierdzia, kanonizowana w Roku Wielkiego Jubileuszu, ma swój ołtarz, w którym umieszczono jej obraz i relikwie.
Najmniejszy dzwon, używany jako sygnaturka, nosi imię Jana Pawła II. To hołd dla Ojca Świętego a także pamiątka jego beatyfikacji.

Pięknie ozdobione dzwony- wizerunkami i imionami swoich patronów - zostały zestrojone z czwartym, posiadanym już przez parafię dzwonem, poświęconym Matce Bożej. Najstarszy dzwon został odlany w 1923 roku dla kościoła św. Bartłomieja w macierzystej Lipowej. W 1942 roku hitlerowcy zrabowali znajdujące się tutaj dzwony, z nieznanych przyczyn pozostawiając ten dedykowany Maryi. W połowie lat 70., kiedy w Lipowej ufundowano nowe dzwony, zabytkowy dzwon przekazano do Słotwiny, gdzie do dziś wzywa wiernych na modlitwę.

Dzwony swoimi imionami i dedykacją konsekwentnie odnoszą się do wezwania i wystroju kościoła. Koszt ich odlania ponieśli sami parafianie, po raz kolejny swoją ofiarnością dając świadectwo wiary i troski o Kościół.

Dzwony, podczas uroczystej Mszy św., poświęcił 6 września 2011r. bp Tadeusz Rakoczy. W liturgii uczestniczyli wierni ze Słotwiny a także kapłani z dekanatu radziechowskiego i księża pochodzący ze Słotwiny.


Na zewnątrz kościoła znajduje się pomnik poświęcony Ojcu Świętemu (wykonany z 13 ton granitu) Przedstawia Krzyż Misyjny, a poniżej Papież Jan Paweł II mówi „ Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi” i symbolika otwartych drzwi składające się z dwóch kwater. Pierwsze w hołdzie bliskich, którzy zginęli za ojczyznę , w 70 rocznicę pacyfikacji mieszkańców oraz bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. Druga kwatera Jezu ufam Tobie poświęcona misjom świętym. 

Obok pomnika znajdują się tablice z tajemnicami różańcowymi. 


 


Przy kościele znajdują się również skalniaki, który o każdej porze roku zdobią teren kościoła.

Proboszcz w parafii jest 8 rok, ale ciągle ma wiele planów i marzeń. Chciałby jeszcze w tym roku przy parkingu wykonać ołtarz polowy z płaskorzeźbą św. Rodziny ( zachęta do pielgrzymowania), symbolika Góry Synaj z kamiennymi tablicami 10 przykazań oraz płaskorzeźbą św. Krzysztofa. W tym miejscu w sposób szczególny będzie polecać kierowców i pielgrzymów. 

W planach proboszcz ma jeszcze polichromię kościoła. Natomiast sam ołtarz wymaga jeszcze wykończenia, dlatego nad księgą powstanie napis: Słowo stało się ciałem- kwintesencja całego roku Jubileuszowego oraz płaskorzeźba Ducha Świętego oraz płaskorzeźba Św. Józefa. W przyszłości marzeniem proboszcza są witraże symbolizujące dokument papieski w postaci kwatery w połączeniu ze świętymi wyniesionymi na ołtarz przez Jana Pawła II.


Więcej zdjęć:

* na podstawie informacji od ks. Mieczysława Grabowskiego, tekstu ze strony Diecezji bielsko-żywieckiej, Tygodnika Katolickiego Niedziela, aniołbeskidów.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Możesz komentować ze swojego konta, anonimowo, lub wpisując imię/ nick zaznaczając "nazwa/adres". Nie odpowiadamy za treść komentarzy czytelników. Komentarze wulgarne nie będą publikowane.

Dziękujemy za komentarz :)
Pozdrawiamy i zapraszamy ponownie :)