poniedziałek, 13 maja 2013

Oddaj krew

 
Wczoraj przed kościołem w Lipowej od godziny 9.00 do 13.00 mieszkańcy mogli oddawać krew. Na dawców czekał ambulans  do pobierania krwi z  bielską ekipą lekarzy i pielęgniarek. 

 

Przed oddaniem krwi każdy dawca musiał wypełnić szczegółowy kwestionariusz oraz poddać się badaniu lekarskiemu.

Nasi dzielni mieszkańcy podzielili się cząstką siebie. Jesteśmy z nich bardzo dumni!!!


Krew pełna,czyli taka, która krąży w naszych żyłach, może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, przy czym przerwa pomiędzy kolejnymi donacjami nie może być krótsza niż 2 miesiące.  Jednorazowo od osoby ważącej 50 kg lub więcej pobiera się 450 ml krwi  pełnej (tzw. 1 jednostkę krwi). Jest to ilość całkowicie bezpieczna dla każdego zakwalifikowanego dawcy. Stosowana aktualnie technologia konserwacji krwi powoduje, że oddanie mniejszej ilości krwi uniemożliwia jej dalsze wykorzystanie.

Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że poza ściśle określonymi wyjątkami opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. 
Po oddaniu krwi dawcy przysługuje : 
  • ekwiwalent energetyczny o równowartości 4500 kilokalori, który ma za zadanie wzmocnić dawcę i uzupełnić straty energetyczne spowodowane oddaniem krwi. W Lipowej dawcy otrzymali 8 sztuk 100g tabliczek czekolady oraz wafelek czekoladowy.
  • w dniu oddania krwi, dawcy przysługuje dzień wolny od nauki lub pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Należy pamiętać o zabraniu zaświadczenia, które upoważnia do takiego zwolnienia.
  • zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach
  • ewentualnie drobne gadżety czy pamiątki, przeważnie propagujące honorowe krwiodawstwo

Dawcom krwi rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem krwi zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje ponadto ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi.


Po donacji krwiodawca może otrzymać bezpłatnie wyniki następujących badań laboratoryjnych:
  • morfologia
  • grupa krwi
  • test kiłowy na obecność antygenu HBs, DNA-HBV przeciwciał anty HCV, RNA HCV, przeciwciał anty HIV, RNA HIV.

ODDAWANIE KRWI TO SAME KORZYŚCI !!!

 Oddając systematycznie krew, krwiodawca badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowego może skierować go do właściwej placówki służby zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem. W wielu przypadkach udaje się dzięki temu wcześnie rozpoznać np. chorobę nadciśnieniową, będącą plagą wielu współczesnych społeczeństw, a przebiegającą długo w sposób bezobjawowy. Już wypełniając kwestionariusz dawca może uświadomić sobie sytuacje zagrożenia własnego zdrowia i zwrócić na nie uwagę lekarza.
Ubezpieczonym, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (tj. kobietom, które oddały co najmniej 5 litrów krwi i mężczyznom, którzy oddali nie mniej niż 6 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych składników krwi) przysługują bezpłatne leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu oraz leki, które zasłużony dawca może stosować w związku z oddawaniem krwi.
 
Honorowi krwiodawcy mogą odliczać wartość oddanej krwi od dochodu. Przekazanie krwi można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym w granicach limitu przewidzianego dla darowizn.


I wreszcie sprawa chyba najważniejsza – wielka osobista satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy ma okazję przyczyniać się na co dzień do ratowania ludzkiego życia!
  

W Lipowej zostało pobrane 4,5 l krwi. 
Czy to dużo? Niech sobie każdy sam na to pytanie odpowie ...  


Mamy nadzieję, że następnym razem  przy ambulansie stanie kolejka chętnych  do uratowania  komuś życia.

Pamiętajmy! 

Oddając krew - dzielimy się życiem !!!

Jutro to my możemy jej potrzebować !!!


 

* na podstawie strony www.rckik-katowice.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Możesz komentować ze swojego konta, anonimowo, lub wpisując imię/ nick zaznaczając "nazwa/adres". Nie odpowiadamy za treść komentarzy czytelników. Komentarze wulgarne nie będą publikowane.

Dziękujemy za komentarz :)
Pozdrawiamy i zapraszamy ponownie :)